ביטוח דירה

דירה היא לרוב הנכס היקר ביותר שיש לנו. חשוב לרכוש ביטוח דירה המורכב למעשה משני ביטוחים- ביטוח מבנה וביטוח תכולה, ולהגן על הנכס היקר שלנו, ועל תכולת הבית, מפני נזקים או אסונות העלולים להיגרם בעקבות אש, פגעי מזג אוויר, גניבה, הצפות ועוד מגוון מקרים המפורטים בפוליסת ביטוח דירה.