ביטוח חיים למשכנתא

מאמר זה עוסק בביטוח חיים למשכנתא, מדוע מומלץ לרכוש ביטוח זה ומה משמעות של העדר כיסוי ביטוחי מסוג זה. משכנתא היא הלוואה הניתנת על ידי הבנק לצורך קניית נכס (דירה). עלויות הדירות בימינו אינן מאפשרות על פי רב לאנשים צעירים לעמוד בכל הנטל הכספי הדרוש למימון קנייתן, משכנתא מאפשרת קניית הדירה בגיל צעיר ומישכונה לבנק למשך תקופת החזר ההלואה. תקופת החזרת הלוואת המשכנתא עשויה להתארך למשך עשרות שנים.

החיים לא תמיד צפויים, וודאי לא כאשר מדובר בעשרות של שנים מראש. על מנת להבטיח את החזר ההלוואה לבנק, מתן המשכנתא מותנה ברכישת ביטוח למשכנתא המבטח את הבנק מפני שני סיכונים נפוצים:

  • ביטוח חיים למשכנתא – ביטוח כנגד הסיכון של מות הלווה בטרם החזרת המשכנתא
  • ביטוח מבנה למשכנתא – נזק העלול להגרם למבנה הדירה עצמו ובכך להקטין את ערכה כערבון להחזר המשכנתא.

עד שנת 1998 ביטוח משכנתא ניתן על ידי הבנק בפרמיות גבוהות במיוחד. לאחר התערבות בג"ץ, נפתח שוק ביטוחי המשכנתאות לתחרות חופשית בין חברות הביטוח השונות.

ביטוח חיים למשכנתא וביטוח חיים פרטי

ביטוח חיים למשכנתא אינו דומה לביטוח חיים פרטי בהיבט חשוב אחד – מטרת הביטוח. ביטוח חיים למשכנתא בא להבטיח כי הבנק יקבל את החזר הלוואת המשכנתא במקרה מות הלווה. ביטוח חיים פרטי במסגרות אחרות בא להבטיח כי שאריו של המבוטח יקבלו פיצוי כספי בעת מותו של המבוטח על מנת להבטיח כי יוכלו להמשיך להתקיים ואף לשמור על רמת החיים הקודמת.

משמעות הבדל זה באה לידי ביטוי בשני אופנים:

  • גובה הכיסוי הביטוחי – בביטוח חיים למשכנתא גובה הכיסוי הביטוחי הוא כגובה הלוואת המשכנתא
  • המוטב – בביטוח חיים למשכנתא המוטב הוא הבנק.

למרות הבדל זה, ביטוח חיים למשכנתא מיטיב גם עם המבוטח ומשפחתו. במקרה מות המבוטח יהנו שאריו מקבלת הדירה ללא שיעבוד וללא צורך בהמשך נשיאת עול תשלומי המשכנתא עבור הדירה.

ביטוח חיים למשכנתא – מסלולי הביטוח

קיימים על פי רב שני מסלולי ביטוח חיים למשכנתא:

  • מסלול ביטוח חיים למשכנתא למבוטח בודד – ביטוח חיים למשכנתא מסוג זה ידאג להחזר ההלוואה לבנק במקרה של מות המבוטח
  • מסלול ביטוח חיים למשכנתא הדדי – ביטוח חיים למשכנתא מסוג זה ידאג להחזר המשכנתא לבנק במות המבוטח הראשון מבין בני הזוג המבוטחים

ביטוח חיים למשכנתא – סכומי כיסוי וגובה הפרמיה

סכום הביטוח נקבע על פי גובה יתרת ההלוואה המבוטחת. ככל שפרעון ההלוואה מתקדם כך קטנה יתרת ההלוואה וכך גם קטן סכום הביטוח.

גובה הפרמיה בביטוח חיים למשכנתא נקבע על בסיס פרמטרים שונים:

  • מצב המבוטח – כבכל ביטוח חיים, מרכיב הסיכון לחיי המבוטח כוללים נתונים כגון גיל, מין, מצב בריאותי, עישון, עיסוק בספורט אתגרי ועוד.
  • נתוני המשכנתא – כבכל ביטוח, דמי הפרמיה המשולמים קשורים קשר הדוק לגובה הכיסוי הנדרש. במקרה של ביטוח משכנתא, גובה הכיסוי הוא יתרת המשכנתא לתשלום. יתרה זו נקבעת על ידי פרמטרים הקשורים למשכנתא עצמה כגון – גובה המשכנתא, תקופת ואופן החזר ההלוואה, סוג ושיעור הריבית על ההלוואה.
  • סוג הפרמיה – ניתן לשלם את סוג הפרמיה כפרמיה קבועה או משתנה. בפרמיה קבועה התשלום עבור הפרמיה הוא קבוע ללא תלות בגיל המבוטח, בפרמיה משתנה גובה הפרמיה עולה יחד עם גיל המבוטח.

ביטוח חיים למשכנתא – סוגי הלוואות שונים

כיום חלה חובת רכישת ביטוח חיים למשכנתא על כל הלוואה גדולה בין אם היא ניתנת על ידי הבנק בצורת משכנתא ובין אם היא ניתנת על ידי המדינה בצורת הלוואות ממשרד השיכון, הלוואות לעולים, הלוואות לזכאים ועוד.

בניגוד להלוואות, חלק מהבנקים אינו מחייב רכישת ביטוח חיים עבור מענקים, או חלקו היחסי של המענק מתוך המשכנתא שנלקחה.

ביטוח חיים למשכנתא – הרחבות לאבדן כושר עבודה

ניתן לרכוש הרחבות המכסות לא רק מקרי מוות אלא גם מקרי אבדן כושר עבודה, נכות או תאונה, זמניים או קבועים. הרחבה זו תוריד את נטל המשכנתא מעל גב הלווה ושאיריו במקרים בהם הוא אינו מסוגל להמשיך להשתכר למחייתו.

בדומה לביטוח חיים למשכנתא למקרי מוות, גם ביטוח זה כאשר הוא נערך במסגרת ביטוח חיים למשכנתא, המוטב הוא הבנק. על מנת לדאוג לכיסוי הוצאות המחייה של המבוטח במקרה של אבדן כושר עבודה יש לדאוג לכיסוי ביטוחי נפרד מזה הניתן במסגרת ביטוח המשכנתא.