ביטוח תכולה לדירה

אין כמו בית, בית הוא הנכס המשמעותי ביותר בחיים, אם כבעלי בתים או כשוכרים. בית מהווה מרכיב נכבד בהוצאות השוטפות, בין אם הדבר בא לידי ביטוי בדמי שכירות או כהחזר משכנתא, ואיבוד הבית משמעותי מאיבוד כל נכס אחר הנמצא ברשות מרבית האוכלוסיה. חיוני להגן על הבית, על ההשקעה הגדולה ביותר שיעשה האדם בחייו ומרכיב מרכזי והכרחי לחיים ולאיכות החיים.

בית משמעותו לא רק המבנה, הקירות והצנרת. כל אלו מהווים נדבך ראשון בלבד ההופך מבנה לבית. הנדבך השני, החשוב לא פחות, הוא תכולת הבית. בית הוא המקום בו נמצא הריהוט בו אנו משתמשים, אבזרי האלקטרוניקה ההופכים את חיינו לנוחים, האוספים עליהם עמלנו במהלך כל חיינו, התכשיטים וכלי הערך שקנינו או ניתנו לנו, בגדינו. מכלול רכושנו נמצא באותו המבנה הקרוי בית, וערך מכלול כל רכושנו הוא רב, גם אם עלות כל פריט ופריט בו אינה רבה כמחיר המבנה עצמו. כל בית משקף את יושביו, טעמם, נוחותם וזהותם. תכולתו של הבית היא הדבר ההופך מבנה לבית ומשום כך חיוני להגן לא רק על המבנה עצמו אלא גם על התכולה שבו.

בתים עלולים להפגע באופנים שונים: נזקי טבע כגון ברקים, סופות ושטפונות, נזקי כלי רכב וטייס, נזקי צנרת, ונזקים מעשי ידי אדם כגון פריצות, גניבות, מהומות ובעת מלחמה. ביטוח דירה מוודא כי במידה והבית ניזוק יהיו בידינו משאבים מספיקים על מנת לשקמו ולהחזיר את המצב לקדמותו. ביטוח דירה נחלק לשני ביטוחים שונים:

 • ביטוח מבנה לדירה – ביטוח המגן על המבנה עצמו: קירות, דלתות, חלונות, אביזרים המחוברים לקרקע כרצפת פרקט, כלים סניטריים או ארונות מטבח
 • ביטוח תכולה לדירה – ביטוח המגן על כל אותם חפצים ההופכים את המבנה בו אנו גרים לבית: תכשיטים, מכשירי אלקטרוניקה, אוספים, שטיחים, ביגוד וריהוט.

חשוב לציין כי החוק מחייב תנאי מינימום הכלולים בביטוח דירה ומכסים נזקי תכולה בלבד. על מנת להבטיח כי בעת צרה גם עלות שיקום מבנה הדירה יכוסה על ידי פוליסת הביטוח יש להרחיב את פוליסת ביטוח הדירה כך שתכלול את רכיב ביטוח מבנה לדירה בנוסף.

ביטוח תכולה לדירה – "מקיף" או "כל הסיכונים"

ניתן לרכוש ביטוח תכולה לדירה המכסה נזקים בשני אופנים:

 • ביטוח תכולה לדירה, ביטוח מקיף – בסוג פוליסה זה קיימת רשימת סיכונים לגביהם קיים כיסוי ביטוחי. רשימת הסיכונים כוללת את הסיכונים הקבועים על פי חוק וכיסויים נוספים שונים כנזקי ברק, נזקי אש, גניבה, פיצוץ או שיטפון.
 • ביטוח תכולה לדירה, ביטוח "כל הסיכונים" – בסוג פוליסה זה, הכיסוי הביטוחי ניתן כנגד כל סיכון אפשרי לתכולה, למעט חריגים המצוינים בפירוש בפוליסה.

ביטוח "כל הסיכונים" מכסה מקרי ביטוח רבים יותר וכולל על פי רב הרחבות ותוספות הניתנות ללא תשלום נוסף לפוליסה כגון הגדלת סכומי הכיסוי לצד שלישי ולאחוזי הכיסוי לתכשיטים מכלל הכיסוי הניתן.

ביטוח תכולת דירה – ערך כינון לעומת ערך שיפוי

ביטוח תכולה לדירה יכול להעשות על פי שתי מערכות כיסוי כספיות שונות:

 • ערך כינון, "חדש תמורת ישן" – סכומי הביטוח נקבעים על פי ערך רכישת תכולה חדשה הדומה לזו הקיימת
 • ערך שיפוי, "ישן תמורת ישן" – סכומי הביטוח נקבעים על פי ערך החפצים המשומשים שברשותכם

במידה והכיסוי במסגרת ביטוח תכולה לדירה הוא עבור ערך כינון, מוקצבים 60 יום להשלמת חידוש הרכוש לאחר קרות המקרה הביטוחי והגשת התביעה.

כיסויים נפוצים בביטוח תכולה לדירה

בפוליסת ביטוח תכולה לדירה נפוצים הכיסויים הבאים:

 • נזקי טבע – אש, ברקים, רעמים, סערות, ברד, גשם
 • נזקי פריצה, גניבה ושוד
 • התפוצצות, התלקחות
 • שטפון והצפה
 • רעידת אדמה – נזק זה אינו מכוסה על פי חוק בתנאי המינימום לביטוח תכולה לדירה, ואף אינו מכוסה על ידי המדינה. יש לוודא קיומו בפוליסה.
 • נזקי צנרת מיים ואינסלטציה – פוליסת ביטוח תכולה לדירה מכסה נזק הנגרם לרכוש בבית עקב נזקים בצנרת המיים והאינסטלציה. יש לוודא האם הכיסוי מכסה שרברב על פי בחירת המבוטח או מטעם החברה המבטחת בלבד.
 • נזקי כלי רכב וטיס – לרבות פגיעה, התנגשות, נפילת חפצים מכלי טייס ו"בום" על קולי. בחלק מן הפוליסות אין כיסוי לנזקי כלי רכב וטיס במידה והנהג או הטייס הם קרובי משפחה או המבוטח עצמו ויש לשים לב האם הפוליסה הנבחנת כוללת כיסוי גם למקרה זה.
 • חבות מעבידים מעבר לביטוח הלאומי – במסגרת ביטוח תכולה לדירה ניתן להוסיף כיסוי זה הניתן במקרה פגיעה בעובדי משק הבית כמטפלות, גננים, עוזרות בית
 • ביטוח אחריות חוקית בפני צד שלישי – במידה ונגרם נזק לצד שלישי כדוגמת דירה סמוכה שנפגעה עקב פיצוץ צנרת בביתך, אורח שהחליק או שריפה בדירה סמוכה עקב השארת סיגריה דולקת בביתך
 • תאונות אישיות
 • פעולות זדון
 • נזקי טרור – ביטוח תכולה לדירה אינו מכסה נזקי מלחמה. לנזקים מסוג זה אחראי מס רכוש המכסה תכולה בלבד ועד תקרה מסוימת, נמוכה. ניתן להגדיל את ערך הכיסוי עד לתקרה בת 673,536 ש"ח בפנייה למס הכנסה ומיסוי מקרקעין.
 • תכולת כספות בנק
 • ביטוח תיקון למכשירי חשמל
 • ביטוח תיקונים למחשב
 • ביטוח כלי נשק
 • ביטוח אופניים, עגלות ילדים ונכים – ניתן לבטח באמצעות ביטוח תכולה לדירה גם נזק או אבדן לחפצים כגון אופניים עגלות ילדים ונכים וכן חפצים ניידים אחרים, גם אם המקרה הביטוחי ארע מחוץ לדירה.
 • ביטוח כל הסיכונים
 • שחזור מסמכים
 • נזק לבעלי חיים
 • קלקול תכולת המקפיא
 • כסף מזומן ובגדים וחפצים אישיים