ביטוח מבנה לדירה

דירה היא ככל הנראה הנכס היקר ביותר אותו ירכש אדם בחייו. ההשקעה בדירה רבה, ההתחייבויות הכספיות בגין הדירה עשויות להיות גבוהות והחזרתן עלולה להמשך שנים רבות. פגיעה בדירה עלולה להשאיר את האדם ללא קורת גג באם לא יהיו בידיו האמצעים הדרושים על מנת לשקם את הנזק ולהחזיר את מצב הדירה לקדמותה. כאשר מביאים את כל הגורמים הללו בחשבון, הסיכום היחיד אליו ניתן להגיע הוא כי דירה היא נכס עליו חייבים להגן באמצעות ביטוח.

כאשר באים לבטח דירה נהוג להבדיל בין שני סוגי ביטוחים שונים:

 • ביטוח תכולה לדירה – ביטוח תכולה לדירה מכסה מקרי נזק או גניבה לרכוש הנמצא בדירה ושיש למבטח זיקה כלפיו, בין דרך בעלות או דרך שכירות
 • ביטוח מבנה לדירה – ביטוח מבנה לדירה מכסה נזק הנגרם לדירה עצמה, ובכלל זה המבנה, הקירות, מערכות מובנות כמערכת החשמל או טלפון ואביזרים שהם צמודי קרקע כגון ארונות מטבח, אסלות אמבטיות וכלים סניטריים אחרים.

ביטוח מבנה לדירה – כיסויים המחויבים על פי חוק

החוק הגדיר מספר כיסויים המהווים כיסויים מינימאליים החייבים להכלל בכל פוליסת ביטוח מבנה לדירה. כיוון ששוק ביטוחי הדירות הינו שוק תחרותי, קיימים כיסויים רבים נוספים אותם חברות הביטוח מוסיפות לפוליסה ללא תשלום נוסף. כאשר באים להשוות בין הכיסויים אותן מציעות פוליסות ביטוח מבנה לדירה השונות חשוב להבחין בין הכיסויים המחויבים על פי חוק ובין אלו המוספים, בין אם בתשלום ובין אם לאו. הכיסויים המחויבים על פי חוק יופיעו בכל פוליסת ביטוח מבנה לדירה ואילו הכיסויים שאינם כלולים בחוק עשויים להופיע בפוליסות מסוימות ולא באחרות.

הכיסויים אותם תמצאו בכל פוליסת ביטוח מבנה לדירה על פי חוק הם:

 • נזקי אש – נזק הנגרם משריפה בין אם מקור האש הוא בדירה עצמה או מחוץ לדירה
 • פיצוץ בדירה – פיצוץ ממקור כלשהו טבעי כגון פיצוץ צנור גז או אחר
 • פגיעת ברק – נזק הנגרם מפגיעת ברק, בין אם ישירות מהברק עצמו או בעקיפין – לדוגמה אם הברק פגע בעץ שנפל על הדירה
 • כלי טיס – נזק הנגרם מכלי טיס, בין אם הנזק נגרם מבום על קולי, נזק פגיעת כלי הטיס בדירה, נזק נפילת חפצים מכלי טיס
 • כלי רכב – נזק הנגרם כתוצאה מהתנגשות כלי רכב בדירה.
 • נזקי סערה – נזק הנגרם כתוצאה מסערה, למעט דליפת מי גשם מבעד לגג ולקירות ונזק לגדרות ושערים
 • נזקי הצפה ושטפון – נזק הנגרם לדירה כתוצאה מהצפה ממקור מים חיצוני לדירה
 • רעם ועשן – נזק הנגרם לדירה כתוצאה מרעם או עשן (כתופעה יוצאת דופן חד פעמית)

ביטוח מבנה לדירה – כיסויים נוספים אותם ניתן לרכוש

קיימים כיסויים רבים נוספים אותם ניתן למצוא בפוליסות ביטוח מבנה לדירה. כיסויים אלו ניתנים בחלקם ללא תשלום נוסף ובחלקם עבור תשלום נוסף לפרמיית הביטוח. בכל מקרה של רכישת ביטוח מבנה לדירה חשוב להשוות מה מבין הכיסויים הנוספים נכלל בפוליסת הביטוח והאם הכיסוי ניתן תמורת תשלום נוסף או בחינם.

במרבית פוליסות הביטוח ניתן למצוא כיסויים אלו ללא תשלום נוסף:

 • סיכוני פגיעה במבנה כתוצאה מגניבה, שוד, פריצה או פעולות זדון
 • סיכוני רעידות אדמה (המדינה אינה מכסה כנגד נזקי רעידות אדמה כך שכיסוי זה חשוב במיוחד)
 • נזקי צנרת – הכיסוי לרב אינו מכסה את עלות המים שדלפו או נזקים שמקורם בצנרת דירה שכנה או בבלאי. חשוב גם להקפיד ולהבחין האם הביטוח מאפשר בחירת שרברב על פי בחירתכם או שולח שרברב מטעם המבטח ללא יכולת בחירת המבוטח.

נוסף על כיסויים אלו אשר על פי רב ניתן למצוא ללא תשלום נוסף, הפוליסות השונות נבדלות בכיסויים נוספים אותן הן מציאות, ובינהם:

 • ביטוח לגן ולצומח
 • ביטוח ערך הקרקע – תוספת כיסוי זו חשובה הן לבעלי דירות בבניין משותף והן לבעלי בתים פרטיים
 • עליית ערך הדירה וביצוע שיפוצים והרחבות בדירה
 • אבדן שכר דירה כתוצאה ממקרה הביטוח
 • הוצאות פינוי הריסות
 • הוצאות אנשי מקצוע בשל ארוע ביטוחי שהתרחש
 • ביטוח צד ג' – תוספת כיסוי לביטוח צד ג' בביטוח מבנה לדירה מבטיחה כי במקרים בהם נגרם נזק לדירה סמוכה בשל פגיעה בדירה המבוטחת, יהיה כיסוי לתביעה מצד הדירה הניזוקה.

ביטוח מבנה לדירה – טיפים

הטיפים לרכישת ביטוח מבנה לדירה מהותיים הן לבעלי דירות והן לשוכרי דירות. שוכרי דירות נוטים להניח כי מכיוון שאינם בעלי הדירה אין המבנה באחריותם ולא כך הוא. על פי החוק, אלא אם כן נכתב במפורש בחוזה כי בעל הדירה אחראי לקיומו של ביטוח דירה, נזקים הנגרמים לדירה בעת מגורי השוכרים הם באחריותם והם אלו שיימצאו חייבים בפני בעל הדירה במידה ויתגלו נזקים כגון אלו.

בבואך להשוות פוליסות ביטוח מבנה לדירה שונות חשוב להקפיד על השוואה בין ארבעה תחומים:

 • דמי הביטוח
 • גובה הכיסוי
 • גובה דמי ההשתתפות העצמית
 • הכיסויים הנכללים בביטוח מבנה לדירה

ככלל, ככל שביטוח מבנה לדירה מקיף מספר רב יותר של כיסויים אפשריים, גובה הכיסוי בו רב ודמי ההשתתפות העצמית נמוכים, כך גובה דמי הביטוח יעלו. חשוב להבין מהם הצרכים המייחדים אתכם כמבוטחים ולהתאים ביטוח הולם שיענה על דרישותיכם.